Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Öğrenci İşleri Müdürlüğünün asli görevi , fakülte ve bölümler hakkında öncelikle yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile ailelerine ve öğrencilerimize doğru, eksiksiz bilgi vermek ve rehberlik yapmaktır.
Müdürlük bu görevini, Rektörlük tarafından yayımlanan akademik takvime bağlı kalarak, zamanında ve ilgili birimler ile görüşerek en etkili ve verimli bir şekilde yerine getirir.
Öğrenci İşleri’nde görevli personelimiz öğrencilerimize, başta öğrenci belgesi, not dökümü (transcript), erkek öğrenciler için askerlik erteletme belgesi, ders kayıt formu ve Üniversitede geçireceği akademik süreç içerisinde gerekli tüm belgeleri sağlamaktır.

Access Map
Close
Kashiwa Campus
Close
Hongo Campus
Close
Komaba Campus
Close