İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Üniversitemiz misyonu, vizyonu ve temel değerleri doğrultusunda, işin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimini, işe alınmasını ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve personeli işin gereğine göre eğitmek ve yetiştirmek, görevlendirilecek tam zamanlı, yarı zamanlı öğretim elemanları ile idari personelin atama, emeklilik ve her türlü özlük işlemlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yapmak, idari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, verilecek benzer görevleri yapmaktır.

Access Map
Close
Kashiwa Campus
Close
Hongo Campus
Close
Komaba Campus
Close