Mali İşler Müdürlüğü

Öğrenci kayıt döneminde öğrenci ücretlerinin hesaplanması tahakkuk ve tahsilatı, demirbaş ve envanter işlemlerinin takibi, gelirlerin toplanması tahsili ve takibi, borç ve alacakların takibi, tüm muhasebe işlemleri, muhasebe kayıtları ve belgelerinin takibi, bütçe ve finans hizmetleri, sözleşmelerin takibi, nakit yönetimi, mali mevzuat bu birimin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Access Map
Close
Kashiwa Campus
Close
Hongo Campus
Close
Komaba Campus
Close