Rektör’ün Mesajı

Birçok Üniversitede öğretim üyeliği, dekanlıklar, rektör yardımcılıkları ve rektörlükler
gibi önemli görevleri üstlenmiş bir akademisyen ve yöneticiyim. Bu görevlerde şimdiye
kadar edindiğim birikim ve deneyimlerimi, bugünden sonra ULUSLARARASI ALASIA
ÜNİVERSİTESİ’nin büyüyüp gelişmesi için kullanacak olmanın mutluluğunu
yaşıyorum.

Bu tecrübe birikimi bir akademisyen olarak sadece bana ait olmayıp, ALASİA
ÜNİVERSİTESİ’nin kurucusu olan ÖZOK ailesinin, KKTC’de Yüksek Öğretim alanına
“yenilikçi ve gelişmeci” anlayışları ile hizmete soktuğu ikinci Üniversitesi olması nedeni
ile Üniversitenin mütevelli heyeti tarafından da paylaşılmaktadır.
Bu birikim ve Eğitim – Öğretimin yalnızca bilgi aktarımı olmadığı, yetiştirilen bireylerin
toplumun önemli birer parçası olduğu bilinciyle hareket etmeyi hedefleyen
üniversitemiz, gençlerimizi küresel rekabete hazırlama konusunda iddialı bir program
ve kadro ile yola çıkmıştır.
Bu kadro ile yaratıcı, özgür, girişken, yeni teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilen ve
programlayabilen gençleri, teorinin pratikle harmanlandığı bir eğitim-öğretim anlayışı
içinde yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Yeni ve öncekilerin tümünden -doğal olarak- farklı bir kuşak oluşturan gençler, yaşam
ve davranış biçimleriyle, sorgulayıcı yaklaşımlarıyla ve öğrenme tercihleriyle bizlere
beklentileri ve eğitim ihtiyaçları hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.
Bizler de bu ipuçlarını değerlendirerek, günümüz dünyasında en büyük gücün bilgi
olduğu gerçeğinden hareketle, devletlerin ve reel sektörün gelişmesi ve büyümesi için
bilginin kullanımından önce üretilmesi gereğinin bilinci ile Bilginin üretildiği, öğretildiği
ve öğrencileri vasıtası ile ilgili kurum ve kuruluşlara aktarıldığı evrensel mekanlar olan
Üniversitelerin önemini biliyor ve tüm bilimsel çalışmalarımıza bu bilinç çerçevesinde
yön veriyoruz.

Bilimsel çalışmalarımız göstermektedir ki; Kamu veya Özel sektöre yönelik bilgi
üretilmesi ve kullanımının sağlanmasının yanısıra Üniversitelerin bir diğer görevi de
elindeki bilgi birikiminin Topluma hizmet amacı ile bedelsiz olarak geniş kesimlerle
paylaşılmasıdır.

Bu bilinçle, bundan önce olduğu ve devam ettiği üzere, bundan sonra da, ALASİA
ÜNİVERSİTESİ çatısı altında kurulmakta olan enstitüler vasıtası ile Ticaretten
sanayiye,Tarımdan, balıkçılığa, STK’lardan Sanat’a hemen her alanda
Üniversitemizden katkı bekleyen kesimlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz.

Bu çabalar manzumesi içinde çalışma hayatının yanısıra sosyal ve sportif faaliyetlerin
de yaşamın içinde önemli bir yeri olduğunun bilincindeyiz. Üniversitemiz öğrencilerini
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de teşvik ederek, her alana ayak uydurabilecek
yetkinlikte öğrenciler yetiştirmek konusunda iddialı bir eğitim kurumudur.

Bilimsel araştırma ve bilginin önemine inanan; geleceğe emin adımlarla ilerlemek
isteyen gençlerimizi, nitelikli öğretim kadrosunu gençliğin dinamizmi ile birleştiren

ALASİA ÜNİVERSİTESİ’ne bekliyoruz.

Prof.Dr.Ahmet Bülend GÖKSEL

Rektör

Access Map
Close
Kashiwa Campus
Close
Hongo Campus
Close
Komaba Campus
Close