Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Eğitimi çağdaş bilime dayanan, araştırmaları toplum ihtiyaçlarını gözeten ve üretime dönüştüren, üniversite eğitiminde her alanda yetkinleşmeyi ana ilke olarak edinmiş, etik değerler çerçevesinde özgürlükçü ve özgün düşünebilen, küreselleşmenin getirilerine hızlıca adapte olabilme yeteneğine sahip mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, sosyal iletişimi yüksek bireyler yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Bütün bilim alanlarında uluslararası nitelikte kaliteli eğitim ile toplumun gereksinimi olan araştırmacı, yaratıcı özgün kendine güvenen öğrenciler yetiştirmek, uluslararası öğrenci ve öğretim üyeleri ile birlikte araştırma ve eğitim alanları yaratmak ve toplumun gelişmesini sağlayacak yaşam boyu eğitim ortamı oluşturmaktır.

Access Map
Close
Kashiwa Campus
Close
Hongo Campus
Close
Komaba Campus
Close